פורום הספר הבינלאומי

הרשמה

השתתפות באירועי הפורום מחייבת הרשמה מראש. ההרשמה לפורום 2022 טרם החלה.

בכל שאלה הנוגעת לפורום אנא צרו עמנו קשר: ktsharon@jerusalem.muni.il.