פורום הספר הבינלאומי

משתתפים רשומים

ההרשמה לפורום פשוטה ומהירה. אירועי הפורום מתקיימים באנגלית ופתוחים לאנשי מקצוע מתחום ההוצאה לאור ללא תשלום. ההרשמה לפורום 2021 טרם החלה.

לרשימת אנשי המקצוע מהמו"לות הבינלאומית שהשתתפו בפורום 2019