צור קשר

פורום הספר הבינלאומי בירושלים

החברה העירונית אריאל
דרך בנבנישתי, ת.ד. 26280
ירושלים 9126201

טל': 02-5468171/0
דוא"ל: ktsharon@jerusalem.muni.il