מידע למבקר

שהייה, סיורים והעברות

חברת הנסיעות של פורום 2019 תמונה בקרוב.

מזג אוויר

מזג האוויר בירושלים בחודש יוני חם עד נוח. הטמפרטורה הממוצעת נעה בין 18 מעלות (צלזיוס) ל-28.

ביטוח ואחריות

מובהר כי חברת אריאל ו/או הנהלת ומארגני היריד לא ישאו בכל אחריות לכל אובדן ו/או הפסד ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש המשתתפים ביריד ו/או אורחי היריד.

באחריות המשתתפים ביריד לערוך ביטוחי בריאות וכבודה לנסיעה ולהשתתפותם ביריד, זאת באחריותם ועל חשבונם.