מידע למבקר

מידע כללי נוסף

מזג אוויר

מזג האוויר בירושלים בחודש מאי חמים ונוח. הטמפרטורה הממוצעת נעה בין 25 מעלות ביום ל-13 מעלות בלילה.

ביטוח ואחריות

מובהר כי חברת אריאל ו/או הנהלת ומארגני היריד לא ישאו בכל אחריות לכל אובדן ו/או הפסד ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש המשתתפים ביריד ו/או אורחי היריד.

באחריות המשתתפים ביריד לערוך ביטוחי בריאות וכבודה לנסיעה ולהשתתפותם ביריד, זאת באחריותם ועל חשבונם.