הסופרת האמריקאית ג'ויס קרול אוטס

פרס ירושלים לשנת 2019 הוענק לסופרת האמריקאית המוערכת ג'ויס קרול אוטס. אוטס קיבלה את הפרס מידי ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, בטקס הפתיחה המשותף לפורום הספר הבינלאומי ולפסטיבל הסופרים הבינלאומי של משכנות שאננים (12 במאי, 2019).

מתוך החלטת חבר השופטים:

"בהבנה פסיכולוגית דקה ומעמיקה, היא מעמתת את גיבוריה – כמו גם את קוראיה – עם האופנים שבהם בני אדם מתמודדים עם שדים פנימיים או חיצוניים, ומאבקם מגדיר את גבולותיו של האנושי. אך על ההתמודדות הזו, גם במופעיה הפראיים ביותר, משוך קו מתמיד של חסד ושל חמלה."

ג'ויס קרול אוטס:

"קבלת הפרס הספרותי הבינלאומי המכובד, המיועד לסופרים שעבודתם עוסקת בחופש הפרט ובזכויות האדם בחברה, הוא כבוד גדול מאוד עבורי. בעולם בו חירויות הפרט נמצאות תחת מתקפה מתמשכת, יש חשיבות רבה לעיסוק באוטונומיות של הפרט ובתפקיד של האמנות בחיינו."

חבר השופטים לשנת 2019 כלל את ד"ר תמר הס, ד"ר עמרי הרצוג ופרופ' שמעון אדף.

הסופרת האמריקאית ג'ויס קרול אוטס